Københavns Kommunes logo

Den gode ansøgning

Her kan du finde bevillingsudvalgets gode råd til at lave en ansøgning til Snabslanten. Du kan også få hjælp til, hvordan man laver et budget, hvad en afrapportering består af, samt hvad du skal gøre, hvis der sker ændringer i dit projekt undervejs.

Gode råd fra Snabslantens administration og bevillingsudvalg

Vi modtager i gennemsnit én ansøgning om dagen, så vi er efterhånden blevet skarpe til at spotte fejl og mangler. Nogle af de hyppigste faldgruber, mener vi kan foregribes med 5 gode råd til dig, der endnu ikke har sendt din ansøgning afsted til Snabslanten.

1. Læs retningslinjerne før du søger

Snabslanten er en pulje med et bestemt fokus; frivillighed, alternativ ungdomskultur og København. Har du undersøgt, om Snabslanten er den rigtige pulje for dig at søge?

2. Begrund din målgruppe

Gør dig klar, hvilken målgruppe dit projekt har værdi for. Sørg for der er sammenhæng mellem din intention med projektet og de behov målgruppen nu engang må have.

3. Hvad får andre ud af dit projekt?

Beskriv på hvilken måde dit projekt har særlig relevans; hvorfor er det aktuelt og hvad kan andre få ud af dit projekt?

4. Check dit budget

Er dit budget realistisk? Stemmer det overens med Snabslantens retningslinjer? Husk at angive alle indtægter og udgifter? Du skal altid redegøre for budgettets bestanddele, så udvalget føler sig overbevist om budgettets udfærdigelse.

5. Kend din modtager - "Det er ikke bare os, der læser din ansøgning"

Snabslantens bevillingsudvalg består af ca. 8-12 unge mennesker, der selv har en baggrund og interesse i Københavns alternative ungdomskultur. Du behøver derfor ikke pynte unødigt på dit CV eller bruge synonymordbogen for at intellektualisere din ansøgning.

Hjææææælp!

Vi har inddelt hjælpen i 3 steps: før, under og efter. Vælg selv hvor du har brug for hjælp i processen.

Læs alle retningslinjerne grundigt igennem inden du sender din ansøgning, og vær helt sikker med dig selv - og dem du måske laver projektet med - hvorvidt I kan efterleve dem. Hvis I, når I har lavet jeres ansøgning, stadig er i tvivl, kan I altid skrive til os på snabslanten@kk.dk.

Inden du sender din ansøgning afsted

Hvordan laver man et budget til Snabslanten?

Budgettet til Snabslanten skal omhandle HELE projektets budget og ikke kun del, som vedrører det beløb, man søger om hos Snabslanten. Budgettet skal bestå af alle forventede indtægter, samt alle forventede udgifter. Det er vigtigt, at du er er så specifik som muligt, når du beskriver dine budgetposter. På den måde har bevillingsudvalget mulighed for at forstå, hvad pengene skal gå til. Derudover skal forventede indtægter og forventede udgifter gå lige op, så der hverken er over- eller underskud i dit projekt.

Må man godt søge til honorar og lønninger?

Som vi skriver i vores retningslinjer, støtter Snabslanten ikke med penge til lønninger, dvs. at man som projektmager ikke kan lønne sig selv. Vi støtter dog med penge til honorarer, dvs. man kan eksempelvis godt betale en lydtekniker eller musiker i forbindelse med et arrangement. Det er dog vigtigt, at du/I argumenterer grundigt for, hvorfor honorar-udbetalinger er vigtige i forbindelse med jeres projekt.

Du har modtaget penge fra Snabslanten, men noget er gået galt

Vores projekt har ændret sig – hvad gør vi?

Det er vigtigt, at du gør det, du har skrevet i ansøgningen – det er nemlig det, du har fået støtte til. Har du behov for at ændre i projektet, så skriv til os på snabslanten@kk.dk og få godkendt ændringerne. Hvis du ikke har fået godkendt ændringerne, når du sætter projektet i gang, kan du ende med at skulle tilbagebetale støtten.

Hvad gør vi i forhold til tilladelser?

Det er dit ansvar at få de nødvendige tilladelser til at afholde arrangementet og overholde gældende lovgivning. Hvis du er i tvivl om, du skal søge tilladelser, hvor de skal søges, eller om noget i projektet er på kant med loven, så kontakt os endelig på snabslanten@kk.dk.

Hvad hvis vi ikke når at afvikle vores projekt inden for den fastsatte dato?

Du kan snildt udskyde eller udsætte dit projekt. Det gør du ved at sende en mail til snabslanten@kk.dk med en ny dato for, hvornår I forventer, at projektet er færdigt. Du kan maksimalt udsætte projektet to gange, og alle udsættelser skal godkendes af os.

Hvordan udbetaler vi honorarer?

Hvis du ønsker at udbetale honorarer kan du benytte dig af en honorarseddel. Honorarer skal indberettes til SKAT. Du kan på honorarsedlen skrive, at modtager selv er forpligtet til at indberette beløbet til SKAT, eller du kan selv oplyse SKAT om udbetalinger af honorarer.

Skal vi gemme vores kvitteringer?

Du skal altid gemme dine kvitteringer, og det er vigtigt, at du får kvitteringer på alt, hvad du bruger pengene fra Snabslanten til. Pengene fra Snabslanten må ikke bruges til ’sorte’ udgifter, der ikke bliver opgivet til skattevæsnet, f.eks. 500 kr. til en dj. Du skal gemme kvitteringerne i et år, så du kan dokumentere dine udgifter, hvis vi udtrækker dit projekt til den årlige stikprøvekontrol.

Jeg har afviklet mit projekt – hvad gør jeg nu?

Hvad er en afrapportering?

Når dit projekt er afholdt, er der stadig lidt arbejde, du skal gøre. Heldigvis er kravene til afrapportering ikke store. Vi skal have din afrapportering senest én måned efter, projektet er afsluttet. En afrapportering består af dokumentation og regnskab. Hvis du er i tvivl om, præcis hvornår du skal aflevere din afrapportering, kan du se det i dit bevillingsbrev.

Hvad er dokumentation?

Dokumentationen af projektet består af en kort beskrivelse af projektforløbet og den konkrete afvikling. Normalt fylder beskrivelsen ca. en A4-side. Her fortæller du om, hvordan projektet er gået, hvor mange publikummer, I har haft, hvad I har lært af forløbet, hvilken respons I har fået fra deltagerne osv. Vi vil meget gerne have alt, hvad I har, af billedmateriale, lydfiler og film m.m. Det er vores ønske at lægge materialet på Snabslantens FB-side, så vi kan inspirere hinanden til endnu flere fede kulturprojekter i København.

Hvad er et regnskab?

Regnskabet er en oversigt, som viser de indtægter og udgifter, du har haft i forbindelse med dit projekt. I modsætning til budgettet, du indsendte sammen med din ansøgning, viser regnskabet de faktiske udgifter (budgettet viser de forventede udgifter).

Regnskabet skal være for det samlede projekt og ikke kun for, hvad beløbet fra Snabslanten er brugt til. Du skal ikke sende kvitteringer for alt det, du har brugt pengene på - dem skal du gemme i et år i tilfælde af, at dit projekt er blandt dem, vi udtager til stikprøvekontrol.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du laver et regnskab, kan du skrive til os på snabslanten@kk.dk.